PALVELUT

......

PROJEKTINHALLINTA


Olemme projekti-insinöörejä ja tuloksentekijöitä. Hallitsemme projektin toteutuksen eri vaiheet ja tarjoamme monipuolisia palveluja teollisuushankkeisiin. Käytännönläheinen ja systemaattinen toimintatapamme sekä kokemuksemme kansainvälisistä hankkeista auttavat meitä tehokkaaseen projektin hallintaan. Lisäksi kokemuksemme karttuu jatkuvasti, kun olemme toteuttamassa useita projekteja vuodessa ympäri maailman. Hoidamme projektia asiakkaan puolesta tai hänen tukenaan. Tapanamme on perustaa yhteinen projektiorganisaatio tehokkaan toiminnan pohjalle. Yhdessä tekemällä saavutamme hankkeelle asetetut taloudelliset, ajalliset ja laadulliset tavoitteet turvallisuus kaiken toiminnan lähtökohtana.

PROJEKTINHALLINTAPALVELUIHIMME KUULUVAT:
- Riskien hallinta
- Ajanhallinta ja aikataulut
- Kustannusten hallinta
- Resurssienhallinta
- Laatu ja laadunvarmistus
- Hankinnat ja toimitusvalvonta
- Materiaalinhallinta

TYÖMAAPALVELUT


Olemme työmaiden mestareita. Palvelemme teollisuuden asiakkaita työmaiden hoidossa ja varmistamme hankkeen onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen. Tarjoamme kattavat palvelut työmaiden johdosta asennusvalvontaan ja käyttöönottoon. Meillä on vankka kokemus suurtyömaiden tehtävistä ja toimintatapamme ovat kehittyneet tehokkaiksi ja tuloshakuisiksi. Hankimme lisää kokemusta vuosittain, kun olemme toteuttamassa useita työmaita ympäri maailman.

TYÖMAAPALVELUIHIMME KUULUVAT:

- Työmaan johtaminen
- Työmaatoiminnot
- Asennusvalvonta
- Työnjohto
- Koekäyttö ja käyttöönotto
......

MUUT PALVELUT


Tuemme asiakkaitamme kaikissa projekti- ja työmaatoimintojen tehtävissä ja palvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan. Toimintamme pohjana ovat tiivis yhteistyö asiakkaan ja muiden urakoitsijoiden kesken, hyvät asiakassuhteet sekä avoin ja tehokas toiminta. Huolehdimme projektin laadukkaasta ja turvallisesta valmistumisesta aikataulussa ja budjetissa. Asiakkaamme voivat luottavaisin mielin nojata meihin ja keskittyä ydinliiketoimintaan.

MUIHIN PALVELUIHIMME KUULUVAT:

- Työmaaturvallisuuden palvelut
- Työmaan ympäristöasiat
- Logistiikan hallinta
- Dokumentointi- ja raportointipalvelut
- Perehdytys- ja koulutuspalvelut